Jesteśmy ECO odpowiedzialni

Posiadamy Certyfikat FSC®

FSC


FSC® (Forest Stewardship Council) jest międzynarodową organizacją not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Nasze produkty wytworzono z materiału pochodzącego z dobrze zarządzanych lasów posiadających certyfikat FSC® oraz materiałów pochodzących z recyclingu i z innych kontrolowanych źródeł.

Certyfikacja FSC® stanowi jedyny system wspierany przez ekologiczne organizacje pozarządowe takie, jak Greenpeace i WWF. System ten stanowi punkt odniesienia dla organizacji oraz społeczności zajmujących się gospodarką leśną na całym świecie.
Efprinta sp. z o.o. znalazła się wśród certyfikowanych światowych firm, które wykorzystują surowce z odpowiedzialnych źródeł. Standardy według, których działamy powstają dzięki konsultacjom z globalną siecią ekologicznych, społecznych i ekonomicznych interesariuszy aby zapewnić, ze normy gospodarki leśnej odpowiadają wszystkim potrzebom, od ludności rdzennej do zagrożonych gatunków zwierząt, nie zapominając o potrzebach ekonomicznych.

Więcej o FSC